top of page

Hersenspinsels

  • Foto van schrijveriefkehendrickx

Links of rechts?Als kind krijg je de boodschap te horen dat iedereen zijn/haar eigen talenten heeft en dat we allen uniek zijn. Bij het ouder worden merk je, dat “de maatschappij” je het liefst van al in een “vakje” stopt. Jij bent zus of zo. Die voorspelbaarheid maakt het voor anderen gemakkelijker om te weten wat ze van jou kunnen verwachten of niet. Maar van “uniek-zijn” blijft er dan nog weinig over.


Ik word altijd een beetje lastig als men mij in een vakje wil stoppen. Ja, ik ben moeder (maar dat wil dus niet zeggen dat ik eigen soep produceer, graag strijk en poets). Ja, ik ben extravert (maar ik kan soms ook echt even in een asociale bui zijn en verlangen naar wat rust). En ja, ik ben schepen in Schoten en dit voor N-VA.

Dus ik ben rechts


Als je praat over rechts of links (in politieke context) kom je al snel tot het onderwerp vreemdelingen. Je visie hierover bepaalt of je aan de linkerkant of rechterkant van het spectrum wordt geplaats. In Schoten hebben we een streng maar rechtvaardig beleid omtrent vreemdelingen. 1 van mijn taken deze legislatuur is om samen met onze diensten schijnhuwelijken en schijn wettelijke samen woonsten. In Schoten nemen we deze taak zeer ernstig. Indien een huwelijk of een samenwoonst kan gebruikt worden voor het verkrijgen van een wettelijk verblijf hier wordt er een interview gehouden met de betrokken actoren. Bij twijfel wordt het parket ingeschakeld. En ja, we weigeren inderdaad om huwelijken te voltrekken en huwelijken en samenwoonsten te registreren wanneer we samen met het parket beslissen dat deze relatie enkel dient voor het bekomen van een verblijf. Dit is niet het makkelijkste gedeelte van mijn mandaat. Het voelde in het begin een beetje raar dat je je de toelating moet geven dat x en y mogen huwen. Maar je moet als overheid hierin je verantwoordelijk opnemen. En als er geen reden tot weigeren is, dan wordt er met veel plezier getrouwd. Dus streng maar rechtvaardig.

Dus rechts?Een aantal andere zaken die ik deze legislatuur heb opgestart of mee aan heb getrokken:

• De oprichting van TEJO (therapeuten voor jongeren). Deze gratis dienstverlening geeft onze jongeren de kans anoniem psychologische bijstand te vragen voor kleine en grotere zorgen

• De inclusieve speeltuin in het gemeenteperk waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen

• De jongerencoaches die in september van start zijn gegaan in drie secundaire Schotense scholen en daar de vinger aan de pols houden en bieden tijdig hulp en ondersteuning bieden •

Een wachtzaal in het gemeentehuis met speelgoed zorgt ervoor dat kleine Schotenaartjes wat kunnen spelen. •

De mantelzorgpremiepremie voor de mantelzorger geeft hen een welgemeend “dank u wel” voor hun hulp aan onze Schotense inwoners.

Warme, sociale maatregelen. Ben ik dan links? Of centrum?


Ook rond dierenwelzijn werkte ik mee aan een aantal realisaties. 7 nieuwe hondenweides voor onze viervoeters groot en kle, een premie voor castratie/sterilisatie van je kater/kat, investeringen in een nieuw dierenasie, een educatief dierenpark in het gemeentepark.

Dierenwelzijn dus… Links? Centrum?


Pas ik dan wel in het vakje N-VA….? Op deze laatste vraag antwoord ik volmondig JA. Er is plaats voor mijn gedacht binnen N-VA Schoten. Het geeft heel veel voldoening dat je plannen mag/kan uitwerken voor je eigen gemeente. Plannen voor Schoten en Schotenaren waar je helemaal achter staat. In welk vakje men ze ook steekt.

Vraag is ook wat mij dan het vakje “rechts” geeft? Ik kan alleen maar concluderen dat dit dan gaat over mijn visie op vreemdelingenbeleid. Wat een belangrijk beleid is binnen een gemeente, versta me niet verkeerd. Maar er is nog wel veel meer! Aan de toog zou dit een leuke discussie kunnen worden…


Deze hersenspinsel heeft geen “echte” conclusie. Het is een doordenkertje. Als het voor de ander makkelijker is om iemand in een vakje te proppen, ok dan. Maar ik ken weinig mensen die echt in een vakje passen. En als je het mij vraagt? Ik ben gewoon Iefke. Van (haar) kleur veranderd maar niet van visie. En (liefst) niet in een vakje te stoppen (want dan wordt ze lastig….).

bottom of page